Disclaimer

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)

Deze website is een publicatie van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel de inhoud op deze website zo accuraat en actueel mogelijk is, kunnen er op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. De VRA spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De VRA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud van de webpagina c.q. schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De VRA is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

De VRA mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De VRA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van een webpagina.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website komen toe aan de VRA, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, te wijzigen, reproduceren, transporteren, te distribueren en/of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de VRA.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de ruimste zin van het woord opleveren. U bent geheel verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Veiligheid

Er vindt regelmatig een controle plaats naar (computer-)virussen op de website. Dit is echter geen garantie dat uw computer(-apparatuur) virusvrij is. De VRA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door virussen. Ook kan deze website links bevatten naar niet-VRA websites. De VRA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een website die door middel van een hyperlink aan deze website is verbonden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Deze disclaimer is van toepassing op de website en wordt beheerst door het Nederlands recht. Indien een onderdeel van de disclaimer, om welke reden dan ook, buiten toepassing moet blijven, blijven de overige onderdelen onverkort van toepassing. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.