Colloquium 2024

  • Online
  • Dit evenement is afgelopen

Colloquium 2024

Thema: Samenwerken in jouw regio: hoe dan?!

Op vrijdag 12 april 2024 organiseert de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) haar Colloquium (het voorjaarscongres) online. Het bestuur van de VRA heeft een interessant, aansprekend en interactief programma samengesteld passend bij het thema ‘Samenwerken in jouw regio: hoe dan?!’

Het Integraal Zorg Akkoord staat vol met samenwerking in regionale maar ook landelijke netwerken. Samenwerking binnen die netwerken is nodig om de zorg dichter bij de patiënt te brengen en  zorg efficiënter en slimmer te organiseren rondom de patiënt. Dat is nodig omdat we straks door de vergrijzing echt met minder mensen revalidatiezorg zullen moeten leveren. Dat vraagt “anders werken”.

Hiervoor is samenwerking en kennisdeling buiten de gebaande paden nodig, zoals een multidisciplinair revalidatieaanbod tussen eerste en tweede lijn en samenwerking met het sociaal domein. Samenwerking (op het gebied van revalidatiezorg, onderwijs en wetenschap) moet normaal worden, voortbordurend op reeds bestaande initiatieven en langs nieuwe lijnen.

Om in die nauwe samenwerking tussen de 1ste lijn,  de 2de-en de 3de (academische) lijns revalidatie  kwaliteit te bieden, moeten richtlijnen en kwaliteitsstandaarden hierop zijn aangepast en worden nageleefd. Verder vraagt het om laagdrempelige gemeenschappelijke triage ondersteund door telerevalidatie of andere eHealth-toepassingen om de juiste zorg op de juiste plaats zo efficiënt mogelijk te organiseren. En het vraagt om vertrouwen en afspraken zowel tussen de betrokken professionals als tussen de betrokken organisaties.

Maar, hoe doe je dat dan? Hoe start je samenwerken zonder vast te lopen in oude structuren?

Tijdens dit congres krijg je via plenaire sessies en workshops kennis en handvaten over hoe je de samenwerking in jouw regio kunt vergroten.

Daarnaast is er op het Colloquium ruimte voor wetenschappelijk onderzoek tijdens de free paper sessies en is er tijd voor deelnemers om de verschillende sponsoren te ontmoeten tijdens een lunchsessie of te netwerken via het online platform.

We kijken er naar uit u te ontmoeten op het Colloquium!

Met vriendelijke groet,

Thieu Berkhout

Directeur Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen