Colloquium 2024

  • Online
  • Dit evenement is afgelopen

Sprekers

Jeanine Verbunt

Revalidatiearts, hoogleraar en dagvoorzitter

Paul Boeren

Ervaringsdeskundige DON en dagvoorzitter

Frank Beemer

Programmadirecteur zorgnetwerken en keynote spreker

Dagvoorzitters: Jeanine Verbunt en Paul Boeren

Het dagvoorzitterschap tijdens het Colloquium wordt verzorgd door het duo prof. dr. Jeanine Verbunt, revalidatiearts in het Maastricht UMC en Paul Boeren, ervaringsdeskundige DON

Paul Boeren

Paul Boeren, een dagvoorzitter met ervaring. Niet zozeer als dagvoorzitter maar met revalidatie als dwarsleet met een thoracaal 12 incomplete laesie. Op basis van deze levenservaring zet hij zich betekenisvol in als ervaringsdeskundige binnen de klinische revalidatie, binnen het wetenschappelijk onderzoek, binnen de geneesmiddelenontwikkeling en voor de Dwarslaesie Organisatie Nederland. Met een studieachtergrond biotechnologie en marketing is hij werkzaam in de innovatieve farmaceutische industrie waarin hij met name commerciële leidinggevende posities heeft ingevuld, nationaal en internationaal.

Jeanine Verbunt

Jeanine Verbunt is hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en is als revalidatiearts werkzaam bij Adelantegroep. Zij is vakgroepvoorzitter van de vakgroep revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Haar aandachtsgebied binnen de revalidatiegeneeskunde is chronische pijn en op dit domein is ze actief binnen patiëntenzorg, wetenschap, onderwijs en beleid. Ook onderzoek naar de organisatie van revalidatiezorg behoort tot haar aandachtsgebieden. Internationaal is ze actief in de Wereld Revalidatie Alliantie van de WHO, die zich richt op het versterken van de positionering van revalidatie in de gezondheidszorg van de toekomst (Rehabilitation2030).

Keynote Frank Beemer

Effectief samenwerken in Netwerken, hoe ga ik dat morgen doen?  

Samenwerken in netwerken, over grenzen van lijnen en domeinen, is nodig om voor veel, juist ook kwetsbare, patienten en inwoners een waardevolle bijdrage te leveren aan hun kwaliteit van leven. Iedereen lijkt het ook te willen, en iedereen lijkt het ook te kunnen; als het niet goed gaat ligt dat namelijk aan die andere partijen die het niet kunnen, niet willen of er dubbele agenda’s op nahouden. De ruime ervaring van Frank leert hem dat iedere partner aan tafel op het juiste moment praktische interventies kan doen die helpen bij het realiseren van de gezamenlijke ambitie. In deze Key Note zet Frank de deelnemers aan die interventies daadwerkelijk te doen.

Biografie

Frank Beemer is Programmadirecteur Regie in Zorgnetwerken bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Hij bouwt, begeleidt en ondersteunt ruim 20 jaar samenwerkingsverbanden in de zorg, sociaal domein en justitieel domein, en op de snijvlakken daartussen. Momenteel is hij onder meer actief als directeur/netwerkleider Kwaliteit & Blijvend Leren, onderdeel van de Hervomingsagenda Jeugd.


Pitches

In de middag zullen dagvoorzitters in gesprek gaan met drie pitches over het thema:

  • Badelog de Lange -revalidatiearts UMC Utrecht
  • Albère Köke – Landelijk Coördinator Netwerk Pijnrevalidatie Nederland  
  • Peter Paul Wisman – revalidatiearts en initiatiefnemer en ontwerper van &Basalt