DCRM 2024

 • Beatrixtheater Utrecht
 • 7 november 2024 09:00 - 8 november 2024 17:00

Oproep voor workshops en mini-symposia

De oproep voor abstracts voor workshops en mini-symposia is gesloten. 

Thema

Het thema van het congres is Maatschappelijke veranderingen: kansen voor de revalidatiegeneeskunde

Abstracts indienen

Een abstract indienen kan tot en met donderdag 9 mei 2024.

Aanvullende informatie

 • Deadline voor indienen: 9 mei 2024
 • Voertaal: Nederlands (tenzij sprekers Engelstalig zijn)
 • Duur mini-symposium: 1,5 uur
 • Duur workshop: 1,5 uur of 2,5 uur
 • Sprekers van workshops en mini-symposia moeten zich inschrijven voor het congres. een gereduceerd tarief is van toepassing. 
 • Maximum 5 sprekers per workshop/mini-symposium
 • 500 euro per workshop/mini-symposium is beschikbaar voor onkostenvergoeding (zie richtlijnen hiervoor)
 • Alle inzendingen worden beoordeeld door de Commissie Wetenschap & Innovatie van de VRA. De WeCo heeft het recht om abstracts te accepteren of weigeren.    

Indien de workshop/ mini-symposium is geaccepteerd, worden de gegevens tevens gebruikt voor promotie op onze website, congresapp en drukwerk. Met het indienen van een abstract gaan de coördinator en sprekers hiermee akkoord.

Richtlijnen abstract

 • Titel (max. 15 woorden)
 • Presentatie type: workshop (1,5 uur of 2,5 uur) /mini-symposium (1,5 uur)
 • Sprekers en affiliaties
 • Abstract (max 600 woorden)
  • Sessie omschrijving inclusief leerdoelen (max 200 woorden)
  • Voorzitter/sprekers met titels van de presentaties (max 200 woorden)
  • Indeling programma (max 200 woorden)
 • Meerwaarde voor patiënten
 • Voertaal: standaard Nederlands of Engels (alleen wanneer sprekers Engelstalig zijn)

Definities

Het programma van een mini-symposium kan bestaan ​​uit lezingen over nieuwe inzichten en ontwikkelingen, nieuwe behandelingen, recent afgerond onderzoek, uitvoering van onderzoek en/of discussie in een interactieve sfeer over een specifiek onderwerp. Aantal aanwezigen: gemiddeld 50-100. Taal: Nederlands. Duur: 1,5 uur

Een workshop is een praktijksessie die een platform biedt voor het oefenen van (nieuwe) behandelingen in een interactieve sfeer rond een specifiek onderwerp. Aantal aanwezigen: max. 60. Indien nodig kan het aantal deelnemers beperkt worden. Taal: Nederlands. Duur: 1,5 uur of 2,5 uur.

Budget

Per workshop of mini-symposium is er een maximaal budget van € 500,- beschikbaar voor onkostenvergoeding. Dit budget kan gebruikt worden voor bijv. reiskosten (maximaal vanaf 5 sprekers), sprekersvergoeding (alleen voor niet-VRA-leden) of andere uitgaven zoals educatief materiaal. Sprekers die slechts één dag het congres bijwonen, zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld. Kosten die niet worden vergoed: hotel- of dinerkosten, extra inschrijfgeld of sprekersvergoeding voor VRA-leden. Voor de daadwerkelijke vergoeding dient een declaratieformulier te worden ingevuld en te worden verzonden naar registraties@congresscare.com. Nadat uw workshop of mini-symposium is geaccepteerd, ontvangt u het formulier. De indiener is verantwoordelijk voor het verzamelen van alle vergoedingsformulieren van de betrokken sprekers en deze binnen 4 weken na het congres naar de congresorganisatie te sturen. Het maximum van het budget mag niet overschreden worden.

Sponsoring

Vanwege strikte accreditatieregels is het niet toegestaan ​​dat uw workshop/mini-symposium wordt gesponsord door de branche. Elke spreker op het evenement moet transparant zijn over zijn/haar belangen in de branche. Daarom moet bij elke presentatie een disclosure slide worden getoond. Van de sprekers wordt verwacht dat zij de disclosure slide tonen voordat zij met de inhoudelijke presentatie beginnen. Het publiek moet in staat worden gesteld kennis te nemen van de disclosure. De disclosure slide wordt opgenomen in de hand-outs van de presentaties.

Beoordelingscriteria workshops en mini-symposia

De workshops/mini-symposia worden beoordeeld op de volgende punten:

 • Kwaliteit van het abstract
 • (Wetenschappelijke) kwaliteit van het programma
 • Passend bij het thema
 • Innovatief/nieuw onderwerp
 • (Klinische) relevantie
 • Informatief voor een breed publiek
 • Meerdere instellignen / organisaties betrokken
 • Patiëntenparticipatie / meerwaarde voor patiënten
 • Interactie met het publiek – genoeg tijd gepland voor discussie en vragen

De jury neemt houdt tevens rekening met:

 • Variatie in onderwerpen in de parallelle sessies
 • (internationale) sprekers
 • Sprekers betrokken bij meerdere sessies (max. 2 sessies)
 • Het maximale aantal van 5 sprekers mag niet worden overschreden
 • Titel moet een goede indicatie geven van de inhoud van de workshop/mini-symposium

Vragen?

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met info@congresscare.com of telefoonnummer +31(0)73 6901415.