Colloquium 2023

 • Online
 • Dit evenement is afgelopen
Bekijk fotoalbum

Workshops

Meer dan 25% van de aiossen en revalidatidatieartsen valt in zijn/haar carrière een periode uit door overbelasting, zo blijkt uit de recente resultaten van de loopbaanmonitor van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS). Daarnaast geeft een groot deel aan meer uren te werken dan ze eigenlijk zouden willen.

Hoe vaak sta jij stil bij de balans in je eigen werk? Weet jij goed waar je gelukkig van wordt en ook belangrijk: waar je invloed op hebt? Tijdens deze workshop gaan we dit verder onderzoeken en kijken naar mogelijkheden die je zelf hebt om je geluk op de werkvloer te vergroten.

Sprekers

 • Joris Uges, lid Raad van Bestuur Rijndam
 • Patricia Passier, revalidatiearts en opleider St. Antonius Ziekenhuis
 • Timon van den Berg, aios revalidatiegeneeskunde
 • Yvette van Horn, revalidatiearts en lid Raad van Bestuur Adelante
 • Alicia Lucardie, revalidatiearts Adelante

Als arts ben je continu oplossingsgericht bezig. Best lastig om vanuit die actiemodus stil te staan bij jouw eigen persoonlijke groei en mentale gezondheid. Toch weet je dat dit nodig is om energiek en met plezier je vak uit te oefenen. En dat is precies wat we gaan doen tijdens onze sessie! We gaan aan de slag met jouw mindset waarin we de mentale, fysieke en sociaal/emotionele aspecten meenemen. Zodat jij voorbereid bent als kundige, zelfbewuste en stressbestendige specialist van de toekomst.

Programma

In deze praktische workshop krijg jij onder andere antwoord op vragen als: Hoe kom je autonoom over, blijf je jezelf en voldoe je aan de verwachtingen? En hoe zou het voor je zijn als je in (onverwachte) situaties, zelfverzekerd en snel de juiste keuzes kunt maken en op je eigen beoordeling kan vertrouwen? Dat je voelt dat je regie hebt over je eigen leven, binnen en buiten het werk? We delen inzichten en tips op basis van ervaringen uit het ziekenhuis en coaching. We gaan ook vooral: gewoon, doen! Zodat jij met een concreet, persoonlijk stappenplan de deur uitloopt.

Sprekers

De workshop wordt gegeven door Maarten Nuver (acute internist en intensivist in het Meander Medisch Centrum) en Milou de Graaf (organisatiewetenschapper en coach). Samen hebben ze Arts in Balans opgericht. Ze helpen artsen om meer focus en balans aan te brengen in hun volle leven en willen voorkomen dat artsen zich over de kop werken of hun baan (onnodig) opzeggen. 

Een heel behandelprogramma op één A3? Kan dat wel? Doen ze dan niet moeilijk met de certificeringen?

In Vogellanden hebben we besloten om de 48 pagina’s tellende programma’s achter ons te laten. Het vroeg verschrikkelijk veel tijd om ze bij te stellen en niemand las de programma’s, ook niet de nieuwe medewerkers. Als we er goed over nadachten, was de enige die ze helemaal doorlas onze certificerende auditor. Dat kon toch niet de bedoeling zijn? We hebben de stoute schoenen aangetrokken en een radicale keuze gemaakt. Alles moet passen op 1A3. In deze workshop laten we jullie ervaren hoe we dat hebben aangepakt en tonen we de voorbeelden van de behandelprogramma’s zoals we die inmiddels binnen Vogellanden hanteren. En natuurlijk worden we hier als dokter heel gelukkig van, want alles wat niet wordt opgeschreven, hoeven we ook niet te lezen en redigeren toch?

Programma

Tijdens de workshop krijg je een korte presentatie over ‘regelrek’ met een korte interactie over dit onderwerp. Daarna uitleg over de totstandkoming/achtergrond behandelprogramma op 1 A3 en waar wat ons betreft de winst zit. Vervolgens ga je (interactief) zelf een aanzet doen/plan van aanpak/wat heb je nodig om een eigen A3 vorm te geven.

Sprekers:

 • Revalidatiearts, Vogellanden
 • Mariëlle Zwaga, lean manager, Vogellanden
 • Gerard Hommes, lean coach, Vogellanden

Met een gezonde leefstijl is veel winst te behalen, zeker voor de doelgroepen patiënten die we binnen de revalidatie veel zien. En.. hoe zit het eigenlijk met jouw eigen leefstijl? In deze workshop geven Esther Ilmer en Tamara Bongers een uiteenzetting over het belang van een gezonde leefstijl, zowel binnen als buiten de spreekkamer! 

Programma

Deze workshop bestaat uit een tweetal presentaties:

Leefstijlcoaching voor de revalidatiearts – Het is als arts best lastig om het gesprek aan te gaan over een gezondere leefstijl. Afvallen, meer bewegen, stoppen met roken.. Je ziet de risicofactoren wel, maar hoe ga je dat leefstijlgesprek aan? En hoe bepaal je of een patiënt gemotiveerd is om zijn leefstijl te veranderen?

Werkplezier en werkgeluk: Zet jezelf op 1! – Weet jij wat je triggert? Waar kom je ‘s morgens je bed voor uit? Hoe kan je deze drijfveren gebruiken om je werkplezier te vergroten? In deze sessie leer je kritisch naar je eigen leefstijlfactoren kijken, hoe je praktisch gebruik kunt maken van smartdevices en je eigen doelen na te streven. Wat hoe klein je doelen ook zijn, succes oogsten smaakt naar meer! Waarschuwing: dit kan je effectiviteit verhogen 😉

Sprekers

 • Esther Ilmer, revalidatiearts en leefstijlarts, Basalt Gouda. 
 • Tamara Bongers, klinisch geriater en leefstijlcoachende arts in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Tevens is zij mede-oprichter van preventieplatform 111 – Zorg voor jezelf.

Wetenschappelijke onderbouwing van ons vak is van groot belang en staat volop in de belangstelling. Denk aan het duidingsproces dat nu loopt, waarbij onder andere het Zorginstituut Nederland en de zorgverzekeraars wijzen op het belang van een zo goed mogelijke onderbouwing van de effectiviteit van onze behandelmethoden, als voorwaarde voor financiering ervan.

Om te komen tot een betere wetenschappelijke onderbouwing is in 2022 gestart met het ontwikkelen van een update van de kennisagenda Revalidatiegeneeskunde, samen met veel betrokken VRA-leden, patiëntorganisaties en andere betrokken instanties. Een kennisagenda is een gezamenlijke nationale onderzoeksagenda voor de Revalidatiegeneeskunde, die zichtbaar maakt waar nog kennis (kennishiaten en innovatievraagstukken) ontbreekt en welke onderwerpen belangrijk gevonden worden voor verder onderzoek. Het doel van de kennisagenda is om uiteindelijk de beste zorg voor onze patiënten te realiseren, nu en in de toekomst.

De kennisagenda Revalidatiegeneeskunde 2023 wordt tijdens het VRA-colloquium officieel aangeboden aan het VRA bestuur. Dit moment markeert ook de start van de vervolgstappen: het uitwerken van de kennishiaten en innovatievraagstukken. Een eerste stap is het tijdens de workshop nader toelichten van de kennisagenda en de werkwijze hoe de kennisagenda verder uit te werken, en het bieden van gelegenheid om te oriënteren op samenwerking rond de kennishiaten en innovatievraagstukken.

Programma

Tijdens deze workshop krijg je een korte presentatie over de kennisagenda inclusief de kennishiaten en innovatievraagstukken die erin beschreven worden. Ook zal worden toegelicht hoe de werkwijze in grote lijnen is bij het verder uitwerken van de kennishiaten en innovatievraagstukken. Daarna gaan we in groepjes aan de slag! Je maakt met je groepje een plan over hoe je een van de kennishiaten samen een stap verder kunnen brengen, waarbij het in elk geval van belang is dat relevante partners tijdens de workshop, dan wel bij de vervolgacties betrokken worden.

Sprekers

 • Prof. Dr. Rienk Dekker, revalidatiearts en voorzitter projectgroep Kennisagenda VRA
 • Dr. Esther Hosli, research coördinator VRA

Jezelf staande houden in een werkomgeving met hoge werkdruk is een ding, maar hoe houd je je staande in een heel team? In een omgeving waarin een ‘zero tolerance’ cultuur lijkt te bestaan met betrekking tot fouten? Hoe houd je je ‘vuurtje’ brandende? In Just Culture wordt gekeken naar het gedrag en organisatie factoren die leiden tot een resultaat en niet naar het resultaat zelf. De medische zorg is net als de luchtvaart een industrie met hoge risico’s waarin veiligheid extra belangrijk is. Just culture geeft daar concrete handvatten voor.  

Naast het op een just culture manier beschouwen van incidenten, is het ook van belangrijk, en gaaf, om te kijken naar de positieve uitschieters, dingen die heel goed gaan, beter dan verwacht. 

Hierdoor ontstaat er meer tegenwicht om opener naar de dingen die niet goed gaan te kunnen kijken. Dit heeft als positief neveneffect dat er meer saamhorigheid ontstaat. We introduceren het steeds bekender wordende Positieve Incidenten Melding (PIM) model waarin gestructureerd wordt gekeken naar wat er goed gaat en hoe de betrokkenen en de afdeling daarvan kan leren. 

Spreker

De workshop wordt gegeven door Dr. Claire Loots, huisarts, oprichter Stichting Leading Doctors, docent medisch leiderschap huisartsopleiding AMC. Zij maakt graag de vertaling tussen ‘binnen en buiten de medische box’ om met een frisse blik en een gezonde dosis leiderschap te kijken naar de zorg en hoe we samen ‘zorg doen’.